Q!: Onderzoek en ontwikkeling voor een betere gezondheidszorg

Q! biedt kennis, advies en onderzoek voor beleid en bestuur gericht op kwaliteit in de zorg

Q! werkt bij eigen initiatieven en opdrachten graag samen met partners en opdrachtgevers

Praktijkgerichte publicaties n.a.v. ons werk

De visie

Samenleving en toezichthouders rekenen op de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van instellingen voor de kwaliteit van de zorg.
Onderzoek en ervaring leren dat het bestuur ook feitelijk het verschil kan maken – als het de organisatie daarop inricht.

Genootschap Gepersonaliseerde Zorg

Q! heeft de voorbereidingen verzorgd voor de oprichting door Nico van Weert, Angelique Weel, Jan Hazelzet en Ralph So van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. Het Genootschap is een vereniging met leden en werkt aan de verdere verspreiding en ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg.

Goede praktijken gaan de wereld over

Gepersonaliseerde zorg hebben we gedefinieerd als zorg die actief en routinematig wordt afgestemd op de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt. Dit boek behandelt veertien succesvolle praktijken.

Het boek is met 50 auteurs onder redactie van Nico van Weert en Jan Hazelzet tot stand gebracht. Het idee wordt beschreven en is verbonden met Waardegedreven Zorg en Evidence-Based Medicine. 

Springer verzorgt de wereldwijde distributie naar (medische) bibliotheken en individuele lezers. E-book and softcover-uitvoeringen zijn hier verkrijgbaar.

De Nederlandse editie, uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, is nog beperkt verkijgbaar. Neem daarvoor contact met ons op.

Leren en verbeteren

Q! biedt begeleiding en advies om Leren en verbeteren in de patiëntenzorg  te optimaliseren

Waardegedreven zorg is te veel pionierswerk

Nico van Weert en Piet ter Wee stippelen een route uit voor duurzame invoering van waardegedreven zorg in een ziekenhuis.

https://www.zorgvisie.nl/waardegedreven-zorg-vraagt-organisatorische-inbedding-in-ziekenhuis/

Genootschap

Lees meer over het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg op https://www.gepersonaliseerdezorg.org/

Verspreiden en ontwikkelen

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg verspreidt en ontwikkelt gepersonaliseerde zorg.

Voordrachten en symposia

Q! verzorgt voordrachten, master classes en symposia voor internationaal publiek.

Integrate to personalize health care

What integration of health services is vital to deliver a coherent care package responsive to the needs, preferences and values of patients and to achieve desired outcomes? We will address this question by a reflection on a variety of real life cases, selected from oncology, elective surgery and chronic diseases. The cases show a robust common direction and a diversity of patients and parties involved and technology applied.

We will share and discuss great steps health professionals and administrators in the Netherlands made to collectively focus on outcomes that matter to patients, arrange appropriate teams and pathways and create supporting information flows.

Internationale dialoog

Deelname aan internationale dialoog en uitwisseling over waardecreatie in de zorg. 

Waarden in de zorg

Porter lijkt Value-Based Healthcare bedoeld te hebben voor de markt. Value is in dat verband ‘value for money’: wat is de zorg op de markt waard. In dit artikel bepleiten Jan Hazelzet, Johan Thor, Boel Andersson Gäre, Jan A.M. Kremer, Nico van Weert, Carl Savage en Glyn Elwyn een ander perspectief: de zorg moet zijn toegesneden op de waarden van de patiënt. Van waarde naar waarden. Meer oog voor het individu dus, dan voor een gemiddelde.

https://f1000research.com/articles/10-1314/v1

Maatschappelijke dienstverlening

Q! maakte de begeleiding van het proefschrift door Nico van Weert mogelijk in het kader van maatschappelijke dienstverlening. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het Zuyderlandziekenhuis steunden het onderzoek.

De resultaten zijn op meerdere bijeenkomsten gepresenteerd.

Worsteling belicht en verlicht

Van ziekenhuizen wordt compliance aan vele eisen en richtlijnen gevergd, maar volledige implementatie is een ‘mission impossible’, aldus Louise Blume in het proefschrift. Denken in termen van ‘leren en verbeteren’ biedt een vruchtbaarder perspectief. Maar dat moet wel georganiseerd worden.

Samenwerken

Bij Q! zoeken we samen met mensen uit de praktijk naar oplossingen die goed toepasbaar zijn.

'Onnodige zorg' bestreden

NZa-voorzitter Marian Kaljouw betoogde dat veel van de uitgestelde zorg onnodig is. Nico van Weert en Jan Hazelzet menen dat zo’n benadering passende zorg niet dichterbij brengt en adviseren: ‘Probeer het eens met sturen op voorwaarden voor samenwerking en beschikbaarheid van data. In de zorgpraktijken die wij zagen deed dat wonderen.’

https://www.zorgvisie.nl/blog/blog-grofmazige-aanpak-onnodige-zorg-zal-het-paard-achter-de-wagen-spannen/